Iznajmljivanje Fotokopir Mašina

Glavne karakteristike:
- maksimalni format - A3
- brzina kopiranja/štampe - 16 kopija u minuti do 45 p
- ulaz papira - jedna kaseta 250 listova
- gramatura papira - 60-160 g/m2
- izlazni kapacitet - do 250 listova
- priključak za računar - USB 2.0
- rezolucija - 600 x 600 dpi

cena mesečne rente: 55€

USLOVI IZNAJMLJIVANJA:
- aparat se iznajmljuje na period od 12 do 36 meseci
- 2.500 besplatnhih A4 kopija/otisaka mesečno, A3 kopija obuhvata dve A4 kopije
- cena po kopiji/otisku nakon 2.500 besplatnih: 0,015€
- po isteku perioda od 36 meseci aparat prelazi u vlasnišvo korisnika
- svi troškovi održavanja, zamene delova i potrošnog materijala, osim papira, su uračunati u cenu rente

ISPORUKA I MONTAŽA: besplatna, na lokaciju korisnika, odmah po sklapanju ugovora