Fotokopiri (crno-beli) - iznajmljivanje

Printer-friendly version
Klasa Model(i) Predviđeni mesečni obim rada [otisaka] Brzina [A4 otisaka / minuti] Iznos mesečnog zakupa [€] Broj besplatnih otisaka, u okviru mesečnog zakupa Cena za svaki otisak nakon potrošenih besplatnih otisaka [€/otisak] Specifikacije i napomena
Ap Canon iR2016,Canon iR2016i
Canon iR2018
Canon iR2020
Canon iR2022
15,000 16-22 35 2.500 - 5.000 0.010

Specifikacije

Bp Canon iR3025
Canon iR3035
Canon iR3530
Canon iR3570
30,000 25-35 60 7.000 0.009

Specifikacije

Cp

Canon iR3045

Canon iR3245

50,000 45 80 10,000 0.009

Specifikacije

An Canon imageRUNNER 2520 15,000 20 60 6,000 0.010

Specifikacije

 

 

Nov aparat! (mrežni uređaj, crno-beli štampač/fotokopir, kolor skener, mogućnost dvostranog rada)

An  Canon iR  2202n 5,000 22 39 5,000 0.010

Slika

Nov aparat! (USB uređaj, crno-beli štampač/fotokopir/skener

OPŠTE ODREDNICE:

  • Sve vrednosti iskazane u evrima (€) se obračunavaju u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu NBS, uvećanoj za iznos PDV-a
  • Neiskorišćeni otisci se ne prenose u naredni mesec
  • Svaki otisak A3 formata se računa kao 2 otiska formata A4
  • Troškovi servisiranja, rezervnih delova i tonera spadaju na teret firme General Printing, dok papir obezbeđuje zakupac
  • Ugovor o zakupu se sklapa na minimalno 2 godine
  • Važi samo za nove aparate: Ako zakupac zahteva dodatnu opremu, cena zakupa se povećava za 10% cene dodatne opreme, a samim tim se srazmerno povećava i broj besplatnih otisaka