Iznajmljivanje fotokopir aparata

Printer-friendly version

Kancelarijski fotokopir aparat sa brzinom od 15 do 30 kopija/min.

 • Mesečni zakup 3.290,00 din. 
 • 3000 kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kopija preko tog broja se naplaćuje 1,00 din. + pdv
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa.
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje

 

Kancelarijski fotokopir aparati sa brzinom od 35 do 45 kopija/min.

 • Mesečni zakup 4.900,00 din.
 • 5000 kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kopija preko tog broja se naplaćuje 1,00 din.
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje

 

Profesionalni fotokopir aparati sa brzinom od 55 do 75 kopija/min.

 • Mesečni zakup 12.000,00 din.
 • 10.000 kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kopija preko tog broja se naplaćuje 0,70 din.
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje.

 

 Kolor fotokopir aparati

 • Mesečni zakup 6.000,00 din. 
 • 500 kolor kopija А4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • 500 crno - belih kopija A4 ulazi u cenu mesečnog zakupa
 • Svaka А4 kolor kopija preko tog broja se naplaćuje 8,00 din.,a svaka A4 crno-bela kopija 1,00 din.
 • Svaka А3 kopija se naplaćuje kao dve А4 kopije
 • Troškovi servisiranja,rezervnih delova i tonera su uračunati u cenu mesečnog zakupa
 • Na teret kupca spada jedino nabavka papira za fotokopiranje.