Printer-friendly version

Efikasno

U današnjem svetu poslovanja, razmena informacija i ideja dovodi do povećane potrebe razmene podataka i dokumenata. Da bi bili efikasni u svetu poslovanja, svaka kompanija, bilo velika ili mala, mora da bude
spremna da odgovori na svakodnevne potrebe.


Kvalitetno

Štampači su postali najbitnija stavka svakog poslovanja. Brza i efikasna razmena dokumenata sa
vrhunskim kvalitetom dovešće Vaše poslovanje do smanjenja troškova. Godišnji Ugovor o održavanju
Vaše opreme, staviće Vas i Vaše poslovanje u privilegovanu grupu naših mušterija. Naš cilj
je da smanjimo Vaše troškove i da budemo za Vas na raspolaganju i posle radnog vremena.


Povoljno

Pri svakoj kupovini naših tonera uz besplatnu ugradnju dobićete i besplatan servis štampača.
Mi smo tu da bi pratili rad Vaših štampača i pri svakoj zameni tonera uradićemo i servis.
Takvo preventivno održavanje smanjiće veće popravke štampača.